Sesterské společnosti

Společnost TM Technik s.r.o. je součástí holdingového uspořádání Quality Production Assurance Group s.r.o. (QPAG). Holding celkem zaměstnává více jak 500 kmenových zaměstnanců různých profesních odborností.

Součástí skupiny jsou společnosti:

 


Společnost vznikla v roce 2003 s cílem poskytovat komplexní služby v oblasti prodeje komunálních měřidel a měřicích systémů. Kromě prodeje měřicí techniky poskytuje společnost TM Technik veškerý záruční a pozáruční servis dodávaných produktů. Provádí školení obsluhy měřicích přístrojů, jejich instalaci a kalibraci ve vlastní kalibrační laboratoři, která je akreditována Českým institutem pro akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025. Od roku 2013 je společnost členem Českého kalibračního sdružení.

 


Společnost 100% REWORK byla založena v roce 2001. Cílem společnosti je poskytovat služby v oblasti kvality. Od svého začátku se zaměřuje na kontrolu kvality – třídění, vícepráce a rework dílů zejména v automobilovém průmyslu. Nabízí také odborné činnosti, jako jsou školení a workshopy aplikované přímo v procesech u zákazníků, systémové a procesní audity. Ve vlastním kontrolním měrovém středisku také provádí zakázkové měření na 3D souřadnicových měřicích strojích, CNC multisensorovém souřadnicovém stroji a mobilním 7-osém měřicím ramenu. Společnost 100% REWORK je členem „Sdružení automobilového průmyslu SAP“ ČR, „Moravskoslezského automobilového klastru“ ČR a „Moravského leteckého klastru“ ČR.

 

 


100% REWORK Plus s.r.o. je chráněná dílna, která umožňuje náhradní plnění. Byla založena v roce 2011, jako dceřiná společnost firmy 100% REWORK s.r.o., s cílem umožnit pracovní zařazení osobám s různým typem ZP.

 


WORKSPOT je personální agentura, která byla založena v roce 2013. Má platné povolení MPSV na zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení i náboru vhodných kandidátů. Specializuje se na nábor dělnických kvalifikovaných i nekvalifikovaných pozic. Je členem Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS).